SET TRANG ĐIỂM MẮT LANCOME 5 MÓN
Giá vô cùng yêu thương : 700.000đ
Set bao gồm :
**1 cây mascara Hypnose drama fullsize
**1 cây bút kẻ mắt Airliner fullsize..
** 1 cây mascara Cils Booter XL travel size
** 1 chai tẩy trang mắt môi BI- Facil travel size
** 2 cây chì kẻ mắt Drama liqui travel size

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.